Jak można sprytnie działać na rynkach finansowych?

Giełda daje szansę pomnożenia pieniędzy. Jednocześnie wymaga podchodzenia do pewnych spraw w uporządkowany sposób. Dzięki dobrze przemyślanej strategii rosną szanse na osiągnięcie sukcesu.

Arbitraż na rynkach akcji

Jest to osiąganie zysku, bez potrzeby ponoszenia niepotrzebnego ryzyka. Cała sztuczka polega na tym, że wykorzystuje się różnice cenowe pomiędzy dwoma identycznymi lub podobnymi instrumentami. Mogą to być spółki akcyjne, kontrakty terminowe lub inne aktywa. Inwestor kupuje niedowartościowane aktywa, a sprzedaje te, które są już zbyt drogie.

Transakcje o charakterze arbitrażowym odbywają się na różnych rynkach. Dzieje się tak, ponieważ jeden instrument może być notowany w wielu miejscach jednocześnie. Giełda w Nowym Jorku może być miejscem handlu dla spółki Apple, która może być też sprzedawana w Londynie.

“Kupuj, gdy krew się leje!”

Jest to stara maksyma, przypisana Nathanowi Rotshildowi, który zarobił krocie na wojnach napoleońskich. W dzisiejszych czasach również można znaleźć przykłady wydarzeń, które całkowicie zmieniają sytuację na rynku. To chociażby wojna, która wybuchła na Ukrainie. W jej rezultacie niektóre akcje znacznie straciły na wycenie, nie mówiąc o innych aktywach.

Świadomy inwestor, który zdaję sobie sprawę z tego, że istnieją tzw. “czarne łabędzie”, będzie inaczej podchodził do tematów inwestycyjnych. W tym wypadku najlepszą strategią jest trzymanie pewnych zasobów finansowych poza rynkiem i użycie ich w odpowiednim momencie.

Łączenie analizy technicznej i fundamentalnej

Znakomite rezultaty przynosi łączenie różnych metod inwestycyjnych. W długim horyzoncie czasowym sprawdza się analiza fundamentalna, która bada wartość firmy, jej zadłużenie i inne wskaźniki ekonomiczne. Spółki akcyjne, które dobrze radzą sobie na rynku, prędzej czy później zostaną dostrzeżone przez inwestorów.

Z kolei analiza techniczna świetnie nadaje się do wybierania momentu inwestycji. Wskaźniki, takie jak MACD, czy RSI pokazują, czy akcje są krótkoterminowo drogie czy tanie. Połączenie tych dwóch metod może przynieść wiele korzyści.