Pierwsze wrażenie się liczy: Jak przygotować przekonującą prezentację dla inwestorów

Pierwsze wrażenie może mieć ogromne znaczenie – także w biznesie. W przypadku spotkań z potencjalnymi kontrahentami umiejętne przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji może przeważyć o sukcesie w pozyskaniu inwestora. W tym artykule omówimy kilka kluczowych kroków, które pomogą Ci przygotować przekonującą prezentację, wpływającą pozytywnie na pozyskanie zewnętrznego finansowania.

Prezentacja dla inwestora – co to jest?

Pitch deck, czyli prezentacja inwestorska jest wizualną reprezentacją narracji firmy i powinna zawierać elementy istotne z punktu widzenia inwestora – informacje o produkcie czy usłudze, klientach, możliwych do osiągnięcia przychodach i planach na rozwój biznesu. Poza tym potencjalni inwestorzy szukają w prezentacji także informacji na temat problemu, który próbujesz rozwiązać czy modelu biznesowego, w tym i potrzeb w zakresie finansowania.

Jak stworzyć przekonującą prezentację dla inwestorów?

1.    Stwórz historię, aby przedstawić produkt i przyciągnąć uwagę inwestorów

W prezentacji inwestorskiej należy przedstawić spójną historię stojącą za ideą Twojego biznesu. Najlepiej jest bazować na pokazaniu problemu oraz możliwościach jego rozwiązania.

Zachowaj przy tym zwięzłość, bazuj na konkretnych danych rynkowych i analizach. Dołączone recenzje, referencje, studia przypadków i historie sukcesu klientów mogą sprawić, że inwestorzy będą bardziej skłonni do podjęcia współpracy.

2.    Przedstaw rynek docelowy i możliwości

Rynek docelowy i możliwości stanowią istotny punkt prezentacji inwestorskiej, który ma na celu przedstawienie potencjału wzrostu oraz atrakcyjności rynkowej projektu. Jest to szansa na zaprezentowanie inwestorom informacji dotyczących docelowego segmentu rynku oraz możliwości, jakie projekt oferuje.

Przed rozpoczęciem omawiania rynku docelowego, warto przygotować dogłębne dane i analizy, aby mieć solidne podstawy do przedstawienia informacji. Należy uwzględnić takie czynniki jak wielkość rynku, tempo wzrostu, konkurencyjność, trendy konsumenckie, preferencje klientów oraz potencjalne luki czy potrzeby, które można wykorzystać. Wszystko to pomoże w pozyskaniu inwestora.

3.    Podkreśl USP swojej marki

W dążeniu do pozyskania inwestora kluczowe jest również właściwe zaprezentowanie unikalnych cech firmy. Możesz faktycznie mieć świetny pomysł na biznes, ale kluczowe jest skuteczne komunikowanie jego wartości.

USP, czyli Unique Selling Proposition, definiuje to, co wyróżnia Twoją firmę spośród konkurencji i pokazuje, dlaczego potencjalni inwestorzy powinni zainwestować właśnie w nią.

Jednym z najskuteczniejszych sposobów na zaprezentowanie USP firmy jest przedstawienie przypadków użycia opartych na rzeczywistych scenariuszach z użyciem konkretnych liczb, aby jeszcze mocniej zaangażować inwestorów i zaprezentować im wymierną wartość.

4.    Przedstaw dane finansowe i wskaźniki

Prezentacja danych finansowych i kluczowych wskaźników jest nieodzownym elementem każdej przekonującej prezentacji inwestorskiej. Umożliwiają one bowiem potencjalnym inwestorom ocenę kondycji finansowej firmy, jej perspektyw rozwoju oraz oszacowanie okresu zwrotu z inwestycji.

Ważne jest unikanie zbyt dużych ilości danych, które mogą być trudne do zrozumienia. Lepiej skorzystać z atrakcyjnych wizualnie grafik i wykresów, aby przedstawić ogólną liczbę klientów, poziom sprzedaży, koszty i zyski. Warto również podkreślić istotne trendy, porównania z branżowymi standardami oraz przedstawić realistyczne prognozy, które ułatwią pozyskanie inwestora.

5.    Przedstaw model biznesowy

Podczas prezentacji modelu biznesowego w prezentacji inwestorskiej skoncentruj się na tym, jak Twoja firma tworzy wartość dla klientów oraz jak zamierza przekuć tę wartość na stabilne i rosnące przychody. Wyjaśnij, w jaki sposób zarabiasz pieniądze, czy to poprzez sprzedaż produktów, subskrypcje, czy też świadczenie usług.

Pamiętaj, że dla inwestorów kluczowe znaczenie ma to, że Twoja firma ma jasny plan i strategię generowania przychodów. Przedstaw więc metody pozyskiwania klientów oraz dotychczasowe działania sprzedażowe i marketingowe, aby inwestorzy mogli zrozumieć, w jaki sposób Twoja firma będzie przyciągać i pozyskiwać nowych odbiorców.

6.    Określ oczekiwania finansowe

Oczekiwania finansowe są także nieodłącznym elementem prezentacji inwestorskiej. Przedstaw prognozy dotyczące przychodów, zysków i marż, uwzględniając zarówno obecne osiągnięcia, jak i plany rozwoju na przyszłość, odnosząc się przy tym do potrzebnej do pozyskania od inwestorów kwoty. Ważne jest, aby te oczekiwania były realistyczne, oparte na gruntownej analizie rynku oraz Twoich zasobach do realizacji przyjętej strategii.

Wskaż, na co zostaną przeznaczone środki, by dać potencjalnym inwestorom poczucie, że ich fundusze zostaną odpowiednio ulokowane. Dodatkowo w punkcie tym warto poruszyć kwestie związane z ewentualnymi kolejnymi rundami finansowania działań rozwojowych – czy to poprzez zewnętrzne inwestycje, kredyty czy samofinansowanie.

7.    Przedstaw zespół

Przedstawienie zespołu jest niezwykle ważnym punktem w prezentacji inwestorskiej, gdyż inwestorzy chcą wiedzieć jak najwięcej o ludziach, którzy będą zarządzać ich zainwestowanymi środkami. Z tego względu zaprezentowanie kompetencji, doświadczenia i umiejętności poszczególnych członków zespołu jest kluczowe. Warto również wskazać, jak konkretne umiejętności wpływają na podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów.

Ważne jest, aby pokazać, że pracownicy posiadają odpowiednie kwalifikacje, by sprostać wyzwaniom biznesowym i osiągać założone cele. Można przedstawić ich ścieżkę edukacji, certyfikaty, osiągnięcia w poprzednich projektach lub branżach. Jeśli Twoja firma otrzymała nagrody, wyróżnienia lub referencje od zadowolonych klientów, warto o nich wspomnieć w tym punkcie prezentacji inwestorskiej, by pozyskanie inwestora stało się prostsze.

Prezentacja dla inwestorów – o czym jeszcze należy pamiętać?

Pozyskanie inwestora wymaga odpowiednich nakładów pracy. Poza stroną merytoryczną prezentacji skup się także na jej klarownej strukturze, estetyce i oprawie wizualnej zgodnej z brandem marki.

Kolejne slajdy prezentacji inwestorskiej powinny być czytelne i przedstawiać kluczowe informacje. Unikaj zbyt dużej ilości tekstu i skoncentruj się na używaniu obrazów, wykresów czy infografik, które w prosty sposób przedstawią najważniejsze dane.

Staraj się również unikać skomplikowanego języka technicznego, aby inwestorzy mogli z łatwością zrozumieć przekaz. Pamiętaj, że pierwsze wrażenie ma ogromne znaczenie, dlatego zadbaj o każdy detal i przedstaw swój projekt w najlepszym możliwym świetle, by pozyskanie inwestora stało się faktem.

Więcej ważnych informacji na temat pozyskania inwestora znajdziesz na stronie: https://cmt-advisory.pl/co-robimy/doradztwo-transakcyjne/pozyskanie-inwestora/