Na czym polega elektroniczne zajęcie z rachunku bankowego?

Czy masz dłużnika, który otrzymał sądowy nakaz zapłaty należności, a mimo tego nie uregulował swojego zobowiązania wobec Ciebie? Jeśli chcesz odzyskać swoje pieniądze, możesz zlecić komornikowi przeprowadzenie elektronicznego zajęcia i egzekucji z rachunku bankowego? Czym jest elektroniczne zajęcie komornicze? Podpowiadamy poniżej.

Jak przebiega realizacja elektronicznego zajęcia rachunku bankowego?

Komornik przeprowadzając elektroniczne zajęcie rachunku bankowego, ustala, w których bankach dłużnik ma konta bankowe. Jeżeli wierzyciel posiada takie informacje, powinien zawrzeć je we wniosku dotyczącym wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Komornik może sprawdzić informacje na temat dłużnika za pomocą:

 • Systemu OGNIVO, czyli systemu Krajowej Izby Rozliczeniowej
 • Centralnej Informacji o Rachunkach (zapytanie jest kierowanie za pośrednictwem banków)
 • Przeprowadzenia czynności terenowych np.: sprawdzenia mieszkania dłużnika
 • Skierowania zapytania do biura rachunkowego dłużnika.

Po uzyskaniu niezbędnych informacji komornik przesyła do banku zawiadomienie o elektronicznym zajęciu rachunku bankowego. Bank nie może dokonywać wypłat z rachunku dłużnika bez zgody komornika i powinien ją niezwłocznie przekazać na pokrycie należności. Jeśli nie może przekazać takiej kwoty komornikowi, powinien go poinformować o przyczynach tego w terminie 7 dni.

Jakie świadczenia może zająć komornik?

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami komornik może zająć różne świadczenia. Wśród wymienionych znalazły się:

Wynagrodzenie

Ze względu na kwotę wolną od zajęcia komorniczego, komornik musi zostawić równowartość najniższej płacy minimalnej obowiązującej w danym roku podatkowym. W 2022 roku kwota ta wynosi 3010 zł brutto, czyli na rachunku powinna pozostać kwota 2363,56 zł. Jeśli dłużnik uchyla się od zapłacenia alimentów, może zająć nawet 60% kwoty wynagrodzenia.

Emerytura oraz inne świadczenia ZUS

Wysokość zajęcia emerytury zależy od rodzaju długu. Jeżeli dłużnik ma zaległość względem placówek zdrowotnych tj. domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, wtedy komornik może zająć 50 procent emerytury. Przy długu alimentacyjnym może zająć 60 procent emerytury, a przy innym nawet 25 procent. Podobnie jak w przypadku wynagrodzenia, komornik musi pozostawić do dyspozycji minimalną kwotę określaną przez prawo. Najniższa emerytura w 2022 roku wynosi 1338,44 zł brutto, czyli 1217,98 zł netto. Ta kwota jest wolną od zajęcia komorniczego.

Rachunki bankowe

Komornik może zająć wszystkie rachunki bankowe nie tylko to, na które wpływa wynagrodzenie tj. lokaty oraz rachunki oszczędnościowe.

Udziały, akcje, obligacje

Egzekucja może także odbyć się z praw majątkowych tj. udziałów, akcji oraz obligacji.

Ruchomości

Komornik może zająć majątek ruchomy podczas spisywania protokołu. Przedmiot, który zajmie komornik może sprzedać na licytacji komorniczej, natomiast z pieniędzy pochodzących ze sprzedaży może pokryć zaległą należność.

Nieruchomości

Komornik może zająć nieruchomości np. dom lub mieszkanie. Najpierw oszacowuje jego, a następnie dokonuje wpisu do księgi wieczystej, następnie nieruchomość podlega licytacji.

Jakich świadczeń nie może zająć komornik podczas elektronicznego zajęcia rachunku bankowego?

Według znowelizowanego Kodeksu Postępowania Cywilnego, komornik nie może zająć wszystkich świadczeń. Na liście znajdują się m.in.:

 • alimenty,
 •  500+,
 • dodatki rodzinne,
 • dodatki porodowe,
 • dodatki dla sierot,
 • zasiłki dla opiekunów,
 • świadczenia z pomocy społecznej,
 • świadczenia wychowawcze.

Potrzebujesz gotowych wniosków? Skorzystaj z Vindicat.pl?

Vindicat.pl jest innowacyjnym serwisem, który umożliwia przedsiębiorcom monitoring należności. Pozwala także na samodzielną windykację. W serwisie znajdziesz nie tylko wskazówki prawne, ale także bogatą bazę dokumentów do pobrania także wniosków umożliwiających wszczęcie egzekucji komorniczej. Wszystkie dokumenty, które możesz wygenerować w serwisie, są tak przygotowane, abyś mógł sporządzić prawidłowo od razu. Wystarczy uzupełnić w nich dane na etapie przygotowania. Korzystając z gotowych pism, zmniejszysz ryzyko popełniania błędów.

Sprawdź Vindicat.pl i skutecznie odzyskaj swoje pieniądze, dzięki windykacji online.